Zbudujmy razem przyszłość.

Zbudujmy razem Twoją przyszłość.

NASZ PROGRAM

Partia Libertarianie swoją nazwę wywodzi z idei libertariańskiej, a także z chęci podkreślenia, że Libertarianie to nie tylko partia, ale przede wszystkim ludzie. Jesteśmy ludźmi, którzy postulują szeroko pojętą wolność jednostki – zarówno w sferze obyczajowej, jak i gospodarczej. Odrzucamy powszechny podział na prawicę i lewicę, z których pierwsi postulują wolną gospodarkę kosztem regulacji dotyczących naszego życia, a drudzy wprawdzie zostawiają nam wolną rękę, jeśli chodzi o nasze zachowania, ale wyrażają wielką chęć do odbierania nam wypracowanego kapitału. Pragniemy też podkreślać indywidualizm każdej osoby w społeczeństwie i prymat jednostki nad państwem czy kolektywem. Chcemy, aby każdy mógł realizować siebie i być oceniany przez pryzmat swoich osiągnięć, a nie płci, orientacji, religii bądź koloru skóry.

 • Gospodarka
 • Świadczenia społeczne

  i służba zdrowia

 • Szkolnictwo
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Prawo drogowe
 • Ordynacja wyborcza i media
 • Ochrona środowiska
 • Sądownictwo
 • Polityka międzynarodowa
 • Obronność
 • Decentralizacja władzy
 • Światopogląd

NASZ PROGRAM

Partia Libertarianie swoją nazwę wywodzi z idei libertariańskiej, a także z chęci podkreślenia, że Libertarianie to nie tylko partia, ale przede wszystkim ludzie. Jesteśmy ludźmi, którzy postulują szeroko pojętą wolność jednostki – zarówno w sferze obyczajowej, jak i gospodarczej. Odrzucamy powszechny podział na prawicę i lewicę, z których pierwsi postulują wolną gospodarkę kosztem regulacji dotyczących naszego życia, a drudzy wprawdzie zostawiają nam wolną rękę, jeśli chodzi o nasze zachowania, ale wyrażają wielką chęć do odbierania nam wypracowanego kapitału. Pragniemy też podkreślać indywidualizm każdej osoby w społeczeństwie i prymat jednostki nad państwem czy kolektywem. Chcemy, aby każdy mógł realizować siebie i być oceniany przez pryzmat swoich osiągnięć, a nie płci, orientacji, religii bądź koloru skóry.

Kontakt

Scroll Up